Milieu

Milieuzorg is nog sterk in ontwikkeling. Verwacht mag worden dat bedrijven in de komende jaren hieraan steeds meer invulling moeten geven. Met name waar het gaat in het omgaan met gevaarlijke stoffen sluit milieuzorg nauw aan op Arbo-zorg.

Productiebedrijven moeten hun afvalstromen, energieverbruiken en emissies registreren. Aantoonbaar moet zijn hoe het energieverbruik zich t.o.v. productie ontwikkelt. Het doel is kostenbesparing door efficiënt gebruik van grond- en hulpstoffen en energie en vermindering van bedrijfsafval.

Vooral als het gaat om het verstrekken van vergunning door de overheid is een milieuzorgsysteem van groot belang. Als norm wordt in Nederland de internationale norm ISO-14000 vaak toegepast.

Naast de ontwikkeling van een milieumanagementsysteem kan QESH Consult u ook ondersteunen en adviseren bij:

De aanvraag of het vernieuwen van uw vergunning

Begeleiden van de proceduren, optreden als gesprekspartner naar het bevoegdgezag, toetsen aan de voorschriften

Het opstellen van een afvalbesparingsplan

Inventariseren van afvalstromen en uw processen, in kaart brengen van preventie-opties versus haalbaarheid

Het inventariseren van uw gevaarlijke stoffen

Inventariseren van uw gevaarlijke stoffen, aanwezige specificaties en dit overzichtelijk verwerken

Begeleiding bij certificering

Voorbereiden van en ondersteunen bij interne audits, begeleiding van de certificerende instantie

 

Combizorg (kwaliteit, arbo en milieu)

Begeleiden bij de integratie van kam-zorg door het integreren van aspecten in een bestaand systeem of door het opzetten van een nieuw gecombineerd systeem

Automatisering van uw zorgsysteem

Qesh Consult heeft goede ervaring met het programma Square en zal u hier graag een demo van laten zien

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact met Qesh Consult op