Begeleiding

Het opzetten en implementeren van een zorgsysteem vergt veel specifieke kennis, ervaring en inzicht en tijd. QESH Consult kan u ondersteunen bij het opzetten van een (gecombineerd) zorgsysteem en bij de implementatie daarvan binnen uw bedrijfsvoering.

Wanneer u niet een geheel zorgsysteem wil opzetten en implementeren kunt u ervoor kiezen om een aantal elementen uit een zorgsysteem verder uit te werken. Dit kan bv. een meet- en registratiesysteem al dan niet compleet met de geldende normen, een handboek met procedures en instructies en/of een beleidsplan zijn.

QESH Consult kan u verder van dienst zijn bij:

  • het begeleiden/ ondersteunen in kwaliteitszaken (ISO, HACCP, etc)
  • het begeleiden / ondersteunen in arbozaken (ohsas, bedrijfhulpplan, risico inventarisatie en evaluatie, etc)
  • het begeleiden / ondersteunen in milieuzaken (ISO, vergunningen, conflict met milieudienst, energieplannen, etc)
  • het ondersteunen bij vraagstukken van de Arbeidsinspectie, Voedsel en Warenautoriteit en Milieudienst
  • het uitvoeren van diverse soorten audits
  • het geven van diverse trainingen op uw bedrijf afgestemd
  • het adviseren / ondersteunen van het opstellen verpakkingsdeclaraties en correcte etikettering
  • het adviseren / ondersteunen bij hetopstellen van een goede specificatie voor uw product

Vormen van begeleiding

Begeleiding door QESH Consult biedt u de mogelijkheid zelf te bepalen hoeveel tijd u in het opzetten van het managementsysteem steekt.

Er wordt onderscheid gemaakt in drie begeleidingsvormen:

Beperkte begeleiding

QESH Consult adviseert en begeleidt u, terwijl u zelf het managementsysteem / vraagstuk uitwerkt en implementeert.

 

Uitgebreide begeleiding

QESH Consult neemt een groot deel van het uitvoerende werk voor zijn rekening en werkt het gehele systeem uit aan de hand van informatie uit uw organisatie.

 

Detachering

QESH Consult komt voor een bepaalde periode een vast aantal uren binnen uw organisatie werken en zet in overleg met de relevante disciplines binnen uw organisatie het managementsysteem / vraagstuk op en onderhoudt het.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met QESH Consult.