Arbo & veiligheid

Het verminderen van de risico’s, het beperken van het aantal ongevallen, de werkomgeving op kantoor, RSI, hogere ziektekosten zorgen ervoor dat organisaties steeds meer aandacht gaan besteden aan arbo- en veiligheidszorg.

Een (gecertificeerd) arbo- en veiligheidssysteem zorgt ervoor dat u aantoonbaar aan de hoogste eisen op het gebied van arbo- en veiligheidszorg voldoet. Het schept vertrouwen bij opdrachtgevers, samenleving en overheid.
Het implementeren van een arbo- en veiligheidssysteem helpt om uw beroepsmatige veiligheidsrisico’s te beheersen en uw zakelijke prestaties te verbeteren. Het waarborgen van de veiligheid van uw werknemers kan ook uw bedrijfsimago verbeteren en trekt het meest bekwame personeel aan.Daarnaast maakt het dat u met behulp van een arbo- en veiligheidssysteem tegelijkertijd voldoet aan de wet- en regelgeving.

Als norm wordt de VCA in Nederland veel toegepast in de bouw om aan te kunnen tonen hoe een bedrijf voldoet aan ARBO wet- en regelgeving. De VCA is ontwikkelt door een aantal grote industriele bedrijven in het Botlekgebied om een eenduidig meetsysteem te hanteren voor aannemers en andere externe dienstverleners. Veel opdrachtgevers eisen van hun toeleveranciers dat zij VCA gecertificeerd zijn.

Een andere veel gebruikte norm hiervoor is OHSAS 18001. De OHSAS 18001 is een internationale norm. OHSAS staat voor ‘Occupational Health and Safety Assessment Series’: vrij vertaald: de vereisten voor het beheersen van de Gezondheid en veiligheid op de werkplek. Het is een handleiding voor het opzetten van een arbomanagementsysteem en is op alle soorten bedrijven van toepassing. De structuur van de OHSAS 18001 norm is identiek aan die van de ISO 9001:2000 en de ISO 14001, wat de integratie van de verschillende standaarden in

Onderdeel van een ARBO-zorg systeem is de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Deze geeft inzicht in de sterke en zwakke punten op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van het bedrijf. Het doel is met name arbeidsverzuim te voorkomen vooral kleine bedrijven zijn zeer kwetsbaar. Het is voor midden en kleine bedrijven lastig om aan al deze eisen te voldoen.

Naast de ontwikkeling van een arbomanagementsysteem en een RI&E kan QESH Consult u ook ondersteunen en adviseren bij:

Werkplekadvies

Gekeken wordt naar de inrichting, de werkwijze en de organisatie van het werk. Bij aanpassingen zal Qesh Consult op zoek gaan naar praktische en haalbare mogelijkheden die passen bij uw organisatie

Preventietrainingen

Een training waarbij in eerste instantie gekeken zal worden hoe de mensen nu werken. Hierna zal het verband beter worden begrepen tussen klachten en de wijze van werken

Invulling / ondersteuning van de preventiemedewerker

Vanaf juli 2005 is een preventiemedewerker verplicht voor uw bedrijf, echter de wetgever laat open hoe u dat geregeld heeft en wat voor kennis hij/zij moet hebben. Om hieraan goed invulling te geven kan Qesh Consult u helpen middels ondersteuning van uw eigen preventiemedewerker of u laat een deskundige van Qesh Consult optreden als preventiemedewerker

Automatisering van uw zorgsysteem

Qesh Consult heeft goede ervaring met het programma Square en zal u hier graag een demo van laten zien

Auditeren van uw huidige systeem

Voorbereiden en ondersteunen bij het uitvoeren van interne audits, uitvoeren van een systeemaudit en de mogelijkheid tot het begeleiden bij een certificerende instantie.

Wilt u meer informatie over een van bovengenoemde zaken ontvangen, neem dan contact op met Qesh Consult.